Magazine waar mensen en duurzame energie elkaar ontmoeten. Lokale bestuurders, netbeheerders, wetenschappers, inwoners en anderen aan het woord over samenwerken aan een schone toekomst. Een uitgave van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Magazine waar mensen en duurzame energie elkaar ontmoeten. Lokale bestuurders, netbeheerders, gedragswetenschappers, inwoners en anderen aan het woord over samenwerken aan een schone toekomst. Dit is een uitgave van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

“De Regionale Energiestrategie gaat over mensen. Niet overheden, maar samenlevingen maken transities.”

Kristel Lammers | Directeur NPRES

Voorwoord

Je bent jong en je wilt meepraten. Maar hoe zorg je dat mensen luisteren? “Met een lach ben je het sterkst.”

Niamah Jarrallah | JongRES

Ik praat mee, ik doe mee

“We moeten ophouden fossiele brandstoffen op te stoken. Er is duurzame energie genoeg.”

Jan Terlouw | Schrijver en natuurwetenschapper

Naar een schonere toekomst

Feiten & Cijfers

Wat is een Regionale Energiestrategie? Hoeveel energie wekt een windmolen op? Wat is een TWh?

“Je bent in de eerste plaats raadslid geworden voor je eigen inwoners. Daar wil je het goed voor doen.”

Marieke Moorman | Burgemeester Bernheze

Onze democratie

“Ik hoef niet gehoord te worden, als ik maar deel kan nemen aan het proces.”

Ko van den Brink | Dorpsbewoner Echten

Ik praat mee, ik doe mee

We leven niet in harmonie met de natuur, en dat doen alle andere levende wezens eigenlijk wel.

Jan Terlouw

Hoe smeed je politieke eenheid in een divers landschap? "Praat in belangen, niet in standpunten."

Sander van ‘t Foort | Wethouder Renswoude

Onze leefomgeving

De overheid staat te springen om burgerinitiatieven. “Maar als je voorbeelden wilt, zorg dan dat er geld komt.”

Lucie Gelderblom | Warmteinitiatief Heeg

Schone bronnen

TIJDLIJN

Planning en mijlpalen van de Regionale Energiestrategieën richting 2030 en 2050.

“Als je maatregelen op papier in de praktijk wilt realiseren kom je veel angst en onwetendheid tegen.”

Ed Nijpels | Voorzitter Klimaatakkoord

Naar een schonere toekomst

“Laten we alsjeblieft voorkomen dat de Regionale Energiestrategie een overheidsfeestje wordt. Sterker nog, alle partijen eromheen zijn ook aan zet.”

Marieke Moorman

“Oudere generaties kunnen veel weten, maar jongeren ervaren het op een andere manier.”

Niamah Jarrallah

"Operatie geslaagd, patiënt overleden. Dat moeten we voorkomen in de energietransitie."

Roland Pechtold | CEO GroenLeven

Schone bronnen

Het klimaat is van wereldorde, maar de oplossing ligt ook bij de regionale politiek. “De vraag is: waar vind je elkaar?”

Kees Larooij | Gemeenteraadslid Krimpenerwaard

Onze democratie

Het roer moet om. Maar hoe krijg je ook de mensen om? “Vergroot de capaciteit van burgers om in die transitie mee te gaan."

Reint Jan Renes | Gedragswetenschapper Duurzaamheid

Ik praat mee, ik doe mee

In Drenthe is energie een keuze van het hoofd én van het hart. “Hoe dichterbij het komt, hoe ingewikkelder het wordt.”

Tjisse Stelpstra | Gedeputeerde Drenthe

Het energiesysteem

Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven als route naar resultaat. “Het basisplan om windmolens te plaatsen lag er, maar wie gaat dat doen?”

Tea Both | Wethouder Goeree-Overflakkee

Van plan naar werkelijkheid

“Het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 vraagt enorme investeringen in het energiesysteem.”

Daan Schut | Netbeheer Nederland

Het energiesysteem

“Corona laat zien dat onder de ‘juiste’ omstandigheden we ons als samenleving heel snel collectief kunnen aanpassen. Als we de urgentie ervaren, gaan we ook om.”

Reint Jan Renes

Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon

Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS